دیگ آبگرم زغال سنگ سوز (مرکز گرمی)

مشاهده همه 11 نتیجه

 • تماس بگیرید

  دیگ آبگرم دو پاس ذغالی (مرکز گرمی) ۲۵۰,۰۰۰

  نمره 0 از 5
 • تماس بگیرید

  دیگ آبگرم دو پاس ذغالی(مرکز گرمی) ۱۵۰,۰۰۰

  نمره 0 از 5
 • تماس بگیرید

  دیگ آبگرم دو پاس ذغالی(مرکز گرمی) ۳۰۰,۰۰۰

  نمره 0 از 5
 • تماس بگیرید

  دیگ آبگرم دو پاس ذغالی(مرکز گرمی) ۴۰۰,۰۰۰

  نمره 0 از 5
 • تماس بگیرید

  دیگ آبگرم دو پاس ذغالی(مرکز گرمی) ۵۰۰,۰۰۰

 • تماس بگیرید

  دیگ آبگرم دو پاس ذغالی(مرکز گرمی) ۶۰۰,۰۰۰

  نمره 0 از 5
 • تماس بگیرید

  دیگ آبگرم دو پاس ذغالی(مرکز گرمی) ۸۰۰,۰۰۰

  نمره 0 از 5
 • تماس بگیرید

  دیگ آبگرم سه پاس ذغالی(مرکز گرمی) ۱,۰۰۰,۰۰۰

  نمره 0 از 5
 • تماس بگیرید

  دیگ آبگرم سه پاس ذغالی(مرکز گرمی) ۱,۵۰۰,۰۰۰

  نمره 0 از 5
 • تماس بگیرید

  دیگ آبگرم سه پاس ذغالی(مرکز گرمی) ۲,۰۰۰,۰۰۰

  نمره 0 از 5
 • تماس بگیرید

  دیگ آبگرم سه پاس ذغالی(مرکز گرمی) ۳,۰۰۰,۰۰۰

  نمره 0 از 5

دیگ آبگرم زغال سنگ سوز (مرکز گرمی) یکی از انواع دیگ های تولید شده در این مجموعه است. این دیگ ها در مناطقی که سوخت گاز و مایع گران یا قابل دسترسی نیست استفاده می شود.

اطلاعات بیشتر ...